LAPORAN AKTIVITI JANUARI 2019

Tarikh : 16 FEBRUARI 2019

Masa : 10.00 Pagi - .1.00 Tengahari

Tempat : Pusat Internet

Tujuan

E Usahawan

Aktiviti

Dua orang pelajar sekolah menengah kebangsaan sri gunong datang ke pusat internet gunong untuk mengikuti 

kelas E Usahawan untuk menceburkan diri dalam penjualan produk di dalam talian dengan menggunakan telifon.

 

.